Bơm công nghiệp Sealand, Bơm trục đứng Sealand, Bơm trục rời Sealand, Bơm ly tâm Sealand, Bơm hút th

Mô tả: Bơm công nghiệp Sealand, Bơm trục đứng Sealand, Bơm trục rời Sealand, Bơm ly tâm Sealand, Bơm hút thải Sealand, Bơm bán chân không Sealand, Bơm họng súng Sealand, Bơm hút giếng Sealand, Sealand Viet nam distributor.
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Ebara
Ngày đăng: 04-06-2014

Chi tiết sản phẩm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ XIN GIỚI THIỆU
BƠM CÔNG NGHIỆP SEALAND
Địa chỉ: 519/10 Road No.10, Ward 8, Go Vap District, HCMC, Viet Nam.
Tel: 08 6295 8401 - Fax: 08 6295 8402
Liên hệ: Mr Đông (0938.371.389) 

Bơm công nghiệp Sealand, Bơm trục đứng Sealand, Bơm trục rời Sealand, Bơm ly tâm Sealand, Bơm hút thải Sealand,  Bơm bán chân không Sealand, Bơm họng súng Sealand,  Bơm hút giếng Sealand,  Sealand Viet nam distributor.

Máy bơm công nghiệp cao áp Sealand BK 1503 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp cao áp Sealand BK 1253 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp cao áp Sealand BK 1003 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp cao áp Sealand BK 753 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp cao áp Sealand BK 1000 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp cao áp Sealand BK 750 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp cao áp Sealand BK 550 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp cao áp Sealand BK 400 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp Sealand CN-80 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp Sealand CN-65 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp Sealand CN-50 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp Sealand CN-40 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp Sealand CNG Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Bơm công nghiệp Sealand CN Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm Sealand cho nhà cao tầng – CN 65-300 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm hố móng Sealand SA 200M Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm hố móng Sealand SA 150M Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm hố móng Sealand SA 120M HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm hố móng Sealand SA 100M Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp Sealand JB 300 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp Sealand JB 200 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp Sealand JB 150 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp ly tâm Sealand KXL 750 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp ly tâm Sealand KXL 550 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp ly tâm Sealand KXL 400 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp ly tâm Sealand KL 300 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp ly tâm Sealand KL 200 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp ly tâm Sealand KL 150 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp ly tâm Sealand KA 200 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp ly tâm Sealand KA 150 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp 2 tầng cánh Sealand BK T750 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp 2 tầng cánh Sealand BK T550 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp 2 tầng cánh Sealand BK T400 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp 2 tầng cánh sealand BK T300 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp 2 tầng cánh sealand BK T200 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp 2 tầng cánh sealand BK M150 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp bán chân không Sealand JET 300 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp bán chân không Sealand JET 200 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp bán chân không Sealand JET 120 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp bán chân không Sealand JET 100 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp bán chân không Sealand JET 85 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp bán chân không Sealand JET 80 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp bán chân không Sealand JET 81 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp bán chân không Sealand JET 65 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp thả chìm Sealand VERTI’ Line-12 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp thả chìm Sealand VERTI’ Line-9 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp thả tõm Sealand Verti SUB 156M Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp thả tõm Sealand Verti 156M HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp thả tõm Sealand VENEZIA 925 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp thả tõm Sealand VENEZIA 525 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp thả tõm Sealand SKUBA 35 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp thải thả chìm Sealand DV 30-750 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp thải thả chìm Sealand DV 30-550 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp thải thả chìm Sealand DV 30-400 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp thải thả chìm Sealand DV 30-300 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp thải thả chìm Sealand DV 25-400 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp thải thả chìm Sealand DV 25-300 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp thải thả chìm Sealand DV 25-250 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp thải thả chìm Sealand DVX 200 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp Sealand MJX 126 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp Sealand MJX 106 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp Sealand MJX 86 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp Sealand MJX 123 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp Sealand MJX 103 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp Sealand MJX 83 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp Sealand MJX 63 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp trục ngang Sealand MK 300 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp trục ngang Sealand MK 200 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp trục ngang Sealand MK 150 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp trục ngang Sealand MK 120 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp trục ngang Sealand MK 100 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp trục ngang Sealand MK 80 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp trục đứng Sealand MVX 16 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp trục đứng Sealand MVX 9 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp trục đứng Sealand MVX 5 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp trục đứng Sealand MVX 3 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp trục đứng Sealand MKV 12 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm công nghiệp trục đứng Sealand MKV 9 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm công nghiệp trục đứng Sealand MKV 6 Máy bơm công nghiệp Sealand Viet nam distributor
Máy bơm công nghiệp trục đứng Sealand MKV 3 Mr Đông (0938 371 389) Vietnamfuses.mov.mn