Bơm công nghiệp Pentax, Bơm trục đứng Pentax, Bơm trục rời Pentax, Bơm ly tâm Pentax, Bơm hút thải

Mô tả: Bơm công nghiệp Pentax, Bơm trục đứng Pentax, Bơm trục rời Pentax, Bơm ly tâm Pentax, Bơm hút thải pentax, Bơm bán chân không Pentax, Bơm họng súng Pentax, Bơm hút giếng Pentax, Pentax Viet nam distributor.
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Pentax
Ngày đăng: 04-06-2014

Chi tiết sản phẩm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ XIN GIỚI THIỆU
BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX
Địa chỉ: 519/10 Road No.10, Ward 8, Go Vap District, HCMC, Viet Nam.
Tel: 08 6295 8401 - Fax: 08 6295 8402
Liên hệ: Mr Đông (0938.371.389) 
Bơm công nghiệp Pentax, Bơm trục đứng Pentax, Bơm trục rời Pentax, Bơm ly tâm PentaxBơm hút thải pentax, Bơm bán chân không Pentax, Bơm họng súng Pentax,  Bơm hút giếng Pentax,  Pentax Viet nam distributor.

Máy bơm nước Pentax CM 80-200A Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước Pentax CM 80-200B Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước Pentax CM 80-160A Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước Pentax CM 80-160B HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước Pentax CM 80-160C Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước Pentax CM 80-160D Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước Pentax CM 80-160E Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước Pentax CM 65-250A HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước Pentax CP 75 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước Pentax CP 45 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước Pentax MB 300 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước Pentax MB 200 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước Pentax MB 150 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước bán chân không Pentax JMC-100 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước bán chân không Pentax JMC-80 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước bán chân không Pentax CAM 110 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước Pentax CAB-300 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước Pentax CAB-200 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước Pentax CAB-150 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước Pentax CAB HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm hút giếng Pentax AP 200 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm hút giếng Pentax AP 150 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm hút giếng Pentax AP 100 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm hút giếng Pentax AP 75 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm lưu lượng Pentax CH 300 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm lưu lượng Pentax CH 200 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm lưu lượng Pentax CH 150 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước ly tâm Pentax CBT 1500 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước ly tâm Pentax CBT 1250 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước ly tâm Pentax CBT 1000 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước ly tâm Pentax CBT 800 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước ly tâm Pentax CBT 900 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước thải thả chìm Pentax DPV 100 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước thải thả chìm Pentax DPV 80 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước thải thả chìm Pentax DP 100 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước thải thả chìm Pentax DP 80 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước thải thả chìm Pentax DP60 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước thải thả chìm Pentax DP40 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước thải Pentax DMT 1000 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước thải Pentax DMT 550 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4S24 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4S14 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4S10 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4S6 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6S48 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6S36 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 6S13 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước Pentax ULTRA 18 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước Pentax ULTRA 9 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước Pentax ULTRA 7 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước Pentax ULTRA 3 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước Pentax ULTRA 4 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước Pentax ULTRA 5 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước trục ngang Pentax MP 100/4 A Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước trục ngang Pentax MP 120/5 A HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước trục ngang Pentax MP 80/3 A Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước trục rời Pentax CAX 80-200 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước trục rời Pentax CAX 80-160 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước trục rời Pentax CAX 65-250 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước trục rời Pentax CAX 65-160 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước trục rời Pentax CAX 65-125 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước trục rời Pentax CAX 50-250 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước trục rời Pentax CAX 50-200 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm trục đứng Pentax 18V Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm trục đứng Pentax 9V Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm trục đứng Pentax 7V Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm trục đứng Pentax 5V HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm trục đứng Pentax 3V Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước Pentax INOX 100 Mr Đông (0938 371 389)
Máy bơm nước Pentax INOX 80 Vietnamfuses.mov.mn
Máy bơm nước đầu INOX Pentax MPX 120/5 HPQ ., Co ltd Vietnam
Máy bơm nước đầu INOX Pentax MPX 100/4 Máy bơm Pentax Viet nam distributor
Máy bơm nước Pentax INOX Mr Đông (0938 371 389)